INTERPRETACJA KART TAROTA


W czasach kiedy karty tarota nie były jeszcze tak znane i popularne jak dziś każda z kart miała przypisane bardzo konkretne znaczenie. Nie wolno było tego znaczenia zmieniać ani nijak interpretować. Osoba wróżąca z kart tarota znała tylko jedno z możliwych znaczeń i takie podawała jako interpretacje znaczenia kart. Jak się zapewne wszyscy domyślają, z powodu braku jednorodnego źródła wiedzy na temat znaczenia kart powstawało mnóstwo różnych szkół na ten temat. Nie istniały żadne podręczniki a jedynie posługiwano się przekazem ustnym który jak wiadomo zawsze ulega zniekształceniu po pewnym czasie. Dochodziło do przeinaczania znaczeń, zmian w wizerunku kart a także do całkowitego zaniku prawidłowej interpretacji znaczenia kart. Z chwilą pojawienia się pierwszych opracowań na temat tarota, rozbieżności te powoli ustępowały i w miarę upływu czasu zanikały. Sztywne i z góry założone znaczenia kart stały się jednak obiektem bardziej wnikliwych badań i analiz różnych bractw i zakonów. Stało się to za sprawą przystąpienia do nich osób bardziej wykształconych dla których poszukiwania głębszych treści w kartach stało się życiowym celem. Tak właśnie zapoczątkowano bardziej opisową formę interpretacji kart. Dziś została ona nazwana interpretacją intuicyjną. Interpretacja intuicyjna zakłada, że owszem, każdy arkan posiada swoje znaczenie podstawowe, stanowiące bazę do dalszych rozważań, ale prawdziwe jego znaczenie odkrywa się dopiero po bardziej wnikliwej analizie wielu innych czynników. Są to miedzy innymi: jego pozycja w rozkładzie, sąsiedztwo innych kart lub fakt czy wystąpił on w pozycji normalnej czy „do góry nogami”. Ma to bowiem znaczenie przy interpretacji. Poza tym odkrywając znaczenie karty musimy pytać o nie swojego wnętrza . Wyjściowe znaczenie karty jest tylko sugestia, podpowiedzią lub nawet tylko propozycją interpretacji. Znaczenie karty jest przez wróżącego odkrywane dopiero po uwzględnieniu tych wszystkich czynników. Przyjmuje się zatem, że karty tarota posiadają znaczenia płynne i w zależności od wielu innych bardzo ważnych czynników znaczenia te wyostrzają się lub prawie całkowicie się rozmywają pod ich wpływem. Doświadczony wróżbita widzi rozkład kart jako zamkniętą kompozycję która ma swój początek i koniec. Jest to opowieść o człowieku któremu wróżymy. Są w niej zdarzenia , jego sukcesy i porażki, przyczyny zdarzeń, sugestie na przyszłość i zapowiedzi bardzo konkretnych sytuacji życiowych. Tam jest wszystko! Jak zatem dochodzić do słusznej interpretacji kart ? Jest tylko jedna metoda. Przez własne doświadczenie, stałą i systematyczną prace z kartami i własne wewnętrzne poszukiwania. Nie doszuka się ukrytych znaczeń ten kto nie pracuje z kartami często i długo, a przede wszystkim ten kto nie traktuje ich bardzo poważnie. Tylko przez pracę nad sobą, swoim umysłem, opanowanie swojego ciała i ogólnie pojęty rozwój duchowy można cokolwiek osiągnąć. Sprzyjają temu ćwiczenia duchowe i medytacyjne którym poświeciłem inny rozdział. Jest to oczywiście tylko czynność wspomagająca ale niesamowicie pomocna w osiąganiu wewnętrznego spokoju i harmonii.